Reci, pa ispeci

 

cover projekt-01

 

Kroz projekt “Reci, pa ispeci” provodi  se edukacija učenika iz Učeničkog doma “Podmurvice” Rijeka o ljudskim pravima i građanskoj participaciji i videoaktivizmu. Projekt provode Filmaktiv i Udruga Pariter u suradnji s Učeničkim domom Podmurvice u Rijeci, a financiran je sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih.

Učenici/e će kroz neformalnu edukaciju i puno praktičnog rada učiti o temama civilnog društva poput ljudskih prava, međuvršnjačkog nasilja, diskriminacije na temelju roda, spola, etniciteta, vjerskog i seksualnog opredjeljenja, odnosno o pitanjima koja su nedovoljno zastupljena u medijima i nerado u središtu promišljanja suvremenog hrvatskog društva.
Polaznici/e se tokom susreta potiču na promišljanje i artikuliranje stavova o problemima i potrebama njihove okoline, a kreativni izričaj u formi videa postaje način artikulacije potreba šire društvene zajednice u kojoj žive. Time projekt značajno doprinosi povećanju aktivnog sudjelovanja mladih u rješavanje problema u zajednici.

piksel-03
Kroz radionice o ljudskim pravima učenici/e će na interaktivan način učiti o ljudskim pravima, diskriminaciji, aktivnom građanstvu, ravnopravnosti spolova, prepoznavanju i prevenciji nasilja u obiteljima i vezama te će razvijati participativne vještine, vođenje, timski rad, dijalog i sl., dok će kroz radionice videoaktivizma savladati osnove filmskog jezika, korištenja kamere, snimanja tona i digitalne montaže.

Osim radionica, u prostoru Učeničkog doma Podmurvice u Rijeci odvijat će se i filmske večeri – projekcije filmova na temu ljudskih prava uz diskusiju.

Nakon završene edukacije, učenici/e javnosti će prezentirati stečeno znanje kroz vlastite video uratke i javnu aktivističku akciju čime će informirati javnost o problemima koje su obrađivali tijekom radionica te o važnosti poznavanja i uvažavanja ljudskih prava.

Aktivnosti:

• Radionice o ljudskim pravima i videoaktivizmu
• Filmske večeri
• Aktivistička akcija
• Javna prezentacija učeničkih radova

Prezentacija učeničkih video radova i izložba fotografija u sklopu projekta „Reci, pa ispeci“

9. lipnja 2016., 20 sati, Art-kino Croatia

 

Comments are closed.

Filmaktiv je dio Molekule

Programe Filmaktiva podržavaju


       
Zaklada "Kultura nova" HAVC      
  dhfr-logo-hr Grad Rijeka zupanija  
Filmaktiv je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge