Međunarodni festival aktivističkog dokumentarnog filma Mov(i)e Activism raspisuje natječaj za prijavu filmova na festival. Prihvatljivi su kratkometražni i dugometražni dokumentarni filmovi aktivističke tematike, neovisno o godini i zemlji produkcije, rok za prijavu je 31. srpnja 2017. godine a prijaviti se moguće putem platforme FilmFreeway.

Mov(i)e Activism filmski je festival u organizaciji međunarodne grupe mladih ljudi koji su prepoznali potrebu da u javnosti govore o aktivizmu. Cilj je projekta potaknuti i ojačati videoaktivizam, interkulturalnu suradnju i aktivnu građansku participaciju mladih Hrvatske, Portugala, Španjolske, Njemačke, Latvije i Srbije. Hrvatski je partner na projektu Udruga Filmaktiv iz Rijeke.

Ideja o festivalu rodila se u Kragujevcu koji na 180 tisuća stanovnika ima 34 tisuće mladih i treće je najveće sveučilište u Srbiji. No na Sveučilištu Kragujevac nema studija filozofije i sociologije, studija koji najčešće generiraju mladenački aktivizam, pa je posljedično manje od 1% populacije mladih Kragujevca uključeno u rješavanje problema koji se odnose na njihove životne uvjete. Iz te se manjkavosti razvila ideja o njenom prevladavanju kroz razmjenu iskustava s aktivistima na međunarodnoj razini. Doskora su otkrili da nisu sami, da se njihovi prijatelji u Rijeci, Valenciji (Španjolska), Rigi (Latvija) i Coimbri (Portugal) nose s istim problemima, te su odlučili da se okupe i jedni drugima pomognu u razvoju videoaktivističke kulture. Pomoć im pritom stiže i iz Berlina, grada poznatog po razvijenoj aktivističkoj sceni.

Ovogodišnje izdanje festivala imat će premijeru u Coimbri u listopadu ove godine a filmske projekcije uslijedit će u svakom od gradova – partnera na projektu. Na taj će se način, nadaju se organizatori, stvoriti velika međunarodna mreža video-aktivista koja će ojačati organizatore za buduću suradnju i inspirirati druge da se uključe u aktivizam u svojim zajednicama. Sve će filmske projekcije i događanja biti besplatni.

 

Nagrade:

Nagrada publike za

 • Najbolji kratkometražni dokumentarac (kraći od 30 minuta)
 • Najbolji dugometražni dokumentarac (30 ili više minuta)

 

Pravila:
 • Svi prijavljeni radovi moraju biti originalni filmovi.
 • Svaka od organizacija koje sudjeluju u projektu odabrat će filmove koji će biti prikazani u njihovom gradu, neovisno o izboru drugih organizacija.
 • Prijavitelj jamči sva zakonska prava nad filmom koji prijavljuje filmskom festivalu “Mov(i)e Activism”, uključujući i prava nad glazbom, slikama i sadržajem u cijelosti.
 • Svaki autor, producent ili filmska škola mogu prijaviti više filmova; brojčano ograničenje ne postoji.
 • Da bi bili prihvaćeni, filmovi moraju biti na engleskom jeziku ili imati engleske titlove.
 • U razmatranje će biti uzeti svi prijavljeni filmovi, neovisno o godini produkcije.
 • Filmovi se prijavljuju putem platforme FilmFreeway a screeneri moraju biti zaštićeni lozinkom te ne smiju biti dostupni za javno online prikazivanje. Nije nužno slati hard kopiju filma za festivalsko prikazivanje.
 • Jednom kad je film prijavljen za sudjelovanje na festivalu prijava ne može biti povučena.
 • Festival ne isplaćuje naknade za prikazivanje filmova i neprofitabilan je.
 • Rok za prijavu filmova i dostavu materijala je 31. srpanj 2017.
 • Autori će biti obaviješteni o selektiranim filmovima do 25. rujna 2017.
Tagged with:
 

Comments are closed.